I. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Serwis) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie http://dgbud.pl . DG BUD s.c. właściciel serwisu internetowego http://dgbud.pl , zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników odwiedzających serwis.

II. Dostęp do Danych Osobowych i ich korekta
Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo, ma także możliwość ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, użytkownik powinien skontaktować się z firmą przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na Stronie.
Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

III. Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania strony http://dgbud.pl i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań.
Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.
Nie udostępniamy posiadanych danych o Użytkownikach odwiedzających stronę http://dgbud.pl podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, iż o przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej.
W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie

Pliki Cookies
Na stronie internetowej http://dgbud.pl zostały użyte "ciasteczka" – cookies.
Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu internetowego http://dgbud.pl , którego operatorem jest DG BUD s.c. Termin "cookie" został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to są Cookies?
Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.
Ciasteczka używane w serwisie internetowym http://dgbud.pl są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.

Jakiego rodzaju cookies używamy?

Serwis internetowy http://dgbud.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
1. tymczasowe – pliki te przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.
2. cookies osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera serwisu internetowego. Partnerami serwisu internetowego http://dgbud.pl są:
Google Analytics - http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook - http://www.facebook.com/help/cookies
3. trwałe – pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując trwałe pliki cookie zwiększamy komfort użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.
Czy pliki Cookies przechowują dane osobowe?
Serwis internetowy http://dgbud.pl w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookie danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel czy dane teleadresowe. Są jednak miejsca, w których zaznaczając pole "zapamiętaj mnie" zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcjonalności.
Jak zablokować lub usunąć cookies?
Użytkownik korzystający z serwisu internetowego http://dgbud.pl może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć cookies należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej - instrukcję blokady lub usunięcia plików cookies znajdują się w w pliku / menu pomocy.
Informujemy, że zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

Uwagi
Niniejsza polityka plików "cookies" może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności serwisu internetowego lub zmian w sposobie obsługi "cookies" osób trzecich.
DG BUD s.c. nie odpowiada za stosowaną politykę cookies w innych serwisach internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone w serwisie http://dgbud.pl

IV. Uwagi końcowe

DG BUD s.c. zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności regulują przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.
 

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 r.:

 1. Administratorem danych osobowych jest DG BUD s.c. ul. Oświęcimska 98H,
  45-641 Opole.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście lub w wyniku rozszerzania bazy danych o informacje ogólnodostępne i będą one wykorzystywane (przetwarzane) przez upoważnionych pracowników.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, a także w celach marketingowych, takich jak wysyłanie newsletterów i ofert handlowych i innych niezbędnych czynności np. prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych.

 4. W razie konieczności dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług np. biurom rachunkowym, kurierom, firmom transportowym, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, aby mogli wykonywać swoje usługi.

 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.

 6. Posiadane dane w postaci elektronicznej przetwarzane są w systemach informatycznych posiadających odpowiednie zabezpieczenia, co jest gwarancją pełnej ochrony przed niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty w formie papierowej przechowywane są w zamkniętych szafkach i pomieszczeniach z ograniczonym dostępem osób nieupoważnionych.

 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

 10. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@dgbud.pl

 11. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl, w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem.